Communicatie advies
Hoe kunt u als erfgoedbeherende instelling of gemeente het beste uw erfgoed communiceren richting het publiek? Welk verhaal wilt u vertellen? Wie zijn uw doelgroepen en welke partijen kunt u bij uw plannen betrekken? Welke communicatiemiddelen staan u ter beschikking? Dat zijn vragen die aan bod komen in een communicatieplan van KF inHeritage. KF inHeritage is gespecialiseerd in het schrijven van communicatieplannen op het gebied van erfgoed, geschiedenis en archeologie.

KF inHeritage schreef reeds communicatieplannen voor:

© KF in heritage - Webdesign: Just Catch Up - CMS: Viviancms