Erfgoedkompas
Opdrachtgever: Monumentenwacht Limburg
In opdracht van Monumentenwacht Limburg realiseerde KF inHeritage de website Erfgoedkompas. Erfgoedkompas wijst je de weg naar monumenten en erfgoed in verschillende regio’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland.
Op dit moment vind je in deze website allerlei informatie over kruisen, kapellen en ander klein religieus erfgoed. In de toekomst wordt de informatie stapsgewijs verder uitgediept en zal informatie over kastelen, kerken, boerderijen, molens, grotten en groeven, industrieel erfgoed et cetera worden toegevoegd.

In de provincie Limburg zijn naast de gegevens van bijna 3000 kruisen en kapellen ook zo'n 150 contextuele verhalen toegevoegd die o.a. vertellen over de geschiedenis van kruisen en kapellen, typen kruisen en kapellen, beschermheiligen, inscripties en 'religieus' groen.
© KF in heritage - Webdesign: Just Catch Up - CMS: Viviancms