De canon van Maasgouw

In opdracht van de gemeente Maasgouw schreef KF inHeritage een Erfgoedcommunicatieplan. Dit plan had als doel uit te werken hoe de gemeente Maasgouw haar rijke erfgoed en geschiedenis, beter onder de aandacht kan brengen van het publiek. Met name op het gebied van recreatie & toerisme.

Als eerste concrete project is daartoe de Canon van Maasgouw gerealiseerd. De canon vertelt in 14 verhalen de geschiedenis van Maasgouw aan de hand van de belangrijkste gebeurtenissen, historische periodes, personen, archeologische vondsten en historische objecten.

KF inHeritage werkte hiervoor samen met alle lokale musea en heemkundeverenigingen en was (mede)verantwoordelijk voor:

  • concept
  • eindredactie
  • beeldredactie