De Meerssense School

 

Een eeuw geleden - tijdens WOII - was een collectief van jonge schilders actief in en rond Meerssen. Hun leermeester was de uit Antwerpen gevluchte Jan van Puyenbroeck. Tot de Meerssense School worden de volgende schilders gerekend: Charles Eyck, Jos Tielens, Alphons Volders, Herman Koch, Willem van Konijnenburg en Mathieu Delnooz.

De website www.demeerssenseschool.nl vertelt sinds 2015 hun verhaal en biedt onder andere per schilder een biografie en daarnaast een overzicht van hun werk. Ook is er een publicatieoverzicht en een kaart met locaties waar werd geschilderd.

KF inHeritage was verantwoordelijk voor het concept en alle content. De website wordt periodiek nog aangevuld met nieuwe informatie.